Ervaringen

Op deze pagina lees je de ervaringen van deelnemers van Licht op Verlies. 

Hieronder staan een aantal bedrijven die via hun P&O-, HR-adviseur of via de bedrijfsarts, werknemers naar ons hebben verwezen:
'Ik kan de toekomst nu met vertrouwen tegemoet gaan.'

Mijn eerste ontmoeting met Marjolijn was heel fijn verlopen. Ze liet mij praten, praten en praten. Alles kwam eruit. Vervolgens stapje voor stapje kwam er structuur in het bespreken en aanpakken van zaken. Alles was gewoon bespreekbaar. Ik kreeg hele concrete tips (op diverse vlakken, zowel werk als privé)  om toe te passen in de praktijk. Dat was zo waardevol. Niet vaag en zweverig maar juist heel praktisch toepasbaar. Voor mij was het fijn dat ze zaken gewoon benoemde en er niet om heen draaide. We hebben samen ook veel gelachen.

De eerste keer dat ik de online-cursus deed was het voor mij redelijk gesneden koek. Toen ik in een later stadium nog eens opnieuw begon, waren er voor mij toch ook weer eye-openers, zaken die mij toch aan het denken zetten. Heel vaak waren bepaalde onderwerpen zo actueel dat het mij steeds weer verbaasde.

We hebben pas de coach-sessies afgerond. En ook dit was weer een mooi moment. Terugkijkend op het afgelopen jaar, waarin veel is gebeurd. Maar ook aan de vooravond van nieuwe en interessante dingen. Ik kan die nu met de juiste vaardigheden en met vertrouwen tegemoet treden.

De online Licht op Verlies-check was ook steeds weer verrassend qua uitkomsten. Zo herkenbaar voor dat moment. En het leuke is dat bij de laatste, pas gemaakt na de laatste coach-sessie, nog een aantal kleine herkenbare aandachtspuntjes eruit komen. Het opvallendste was dat er weer balans en evenwicht is.

Magda K. (45)
hoofd HR-afdeling

'Iedere keer ging ik ‘lichter’ naar huis.'

Aanleiding voor mij was het overlijden van onze zoon, Jan Willem, op 24 juli 2010. Hij is slachtoffer geworden van de ramp tijdens de Loveparade in Duisburg.

Wat voor mij erg goed was tijdens onze ontmoetingen was het gevoel dat ik alles kwijt kon, alles kon vertellen. Er was veel ruimte voor mijn verdriet en de verwoestende uitwerking die dit had op mijn gezin en mijn leven. Marjolijn hielp mij om mijn verdriet woorden te geven en hierin gaf zij mij altijd de regie. De combinatie tussen haar persoonlijke betrokkenheid en haar professionaliteit was voor mij uniek en sterkte het vertrouwen. Vertrouwen dat voor mij nodig was om mij open op te kunnen stellen. Dit gebeurde eigenlijk vanaf het begin.

Het feit dat Marjolijn zelf een persoonlijke ervaring had met een ingrijpend verlies was voor mij erg belangrijk. Hierop werd mede mijn keuze gemaakt om naar Marjolijn te gaan. Elke ontmoeting ging uit van wat mijn behoefte was op dat moment, soms kon ik dat eigenlijk maar amper bedenken en kwamen we tijdens het gesprek op onderwerpen die op dat moment voor mij speelden. Dat konden onderdelen zijn van mijn persoonlijke ervaringen, verwerking of dat wat mijn gezin doormaakte. Niets moest en alles kon.

Langzaam maar zeker werd ik in het begeleidingstraject meegenomen in de eerste stappen in het omgaan met deze traumatische ervaring. Gaandeweg de gesprekken kwam er ook ruimte voor mijn werk en reïntegratie. Marjolijn hield hierin de focus en liet mij waar mogelijk zicht krijgen op wat werk voor mij betekende en hoe ik hierin mijn weg terug kon vinden. Elke keer lukte het om mij ‘ lichter’ naar huis te laten gaan met in mijn rugzak handvatten om toe te kunnen passen in de volgende dagen.

Ik weet dat ons leven nooit meer zo zal worden als het geweest is. Een leven zonder Jan Willem is ondanks alles nog steeds niet helemaal doorgedrongen. Toch denk ik dat ik met coaching van Marjolijn heb geleerd waar ik sta en wat er binnen mijn mogelijkheden ligt om verder te gaan zowel in werk als in privé.

Hermien v. H (52) 
locatie-manager in de zorg


'Ik blijf rustig en benoem wat me dwarszit.'

Vaak denk ik aan alles wat Marjolijn mij heeft geleerd. Ik ben daar nog dagelijks dankbaar voor. Het heeft mij rustiger gemaakt. Ik relativeer veel meer en laat zaken vaak eerst betijen, voordat ik erop reageer.

Ik kan beter voor mezelf opkomen door rustig te blijven en gewoon te benoemen wat me dwarszit. Mensen weten vaak niet eens hoe bot hun opmerkingen zijn. Ze realiseren zich niet dat het verlies van je werk er diep op inhakt en dat je gevoeliger bent. Het lukt me nu om als een soort vlieg boven een situatie te hangen en ernaar te kijken. Dit werkt verbazend goed. Het biedt me de mogelijkheid om zaken objectief te bekijken in plaats van me aangevallen te voelen.

Wat ik ook merk is dat ik mensen nu onbevooroordeeld benader. Vroeger wilde ik mensen nog wel eens veroordelen op hun gedrag of uiterlijk. Dat doe ik niet meer. Hierdoor worden de contacten die ik met mensen heb veel opener en warmer. Zo zie je maar, waar die sessies toe hebben kunnen leiden. Ik ben er echt heel blij mee.

Arja B. (39) 
relatiemanager


'Ik voelde me vrij om mijn diepste emoties te laten zien.' 

De persoonlijke gesprekken hebben mij meer inzicht gegeven in mijn eigen functioneren. Ook in relatie tot de ander. Mijn leven is er lichter door geworden. Ik heb mijn evenwicht hervonden. 

Ik heb ook gebruik gemaakt van het online Licht op Verlies-programma. Dit was prima. Goed van opbouw en gebruiksvriendelijk.

Marjolijn was altijd online beschikbaar om vragen of problemen inzichtelijk te maken. Ik voelde mij bij haar vrij om over mijn diepste emoties te vertellen en deze ook te laten zien. Elk onderwerp was bespreekbaar en ik kreeg prima handreikingen en tips aangeboden.

Ik kan gelukkig weer genieten van het leven. Als ik merk dat ik in de overleefmodus schiet, weet ik nu hoe ik er een positieve draai aan kan geven.

Thea O. (54) - verpleegkundige
'Ik zit hier -nu-, dat is echt anders geweest …'

Door de negen gesprekken en het Licht op Verlies-programma te volgen heb ik veel handvatten gekregen om nieuwe momenten van diepe pijn, het hoofd te bieden. Mijn partner overleed door zelfdoding, ik was haar eerst een week kwijt zonder ook maar iets te weten, balancerend tussen hoop en vrees, voordat we haar vonden.

Ik kon bij Marjolijn altijd mijn hele verhaal vertellen. Daarbij was er aandacht voor mijn diepe emoties.  Onze diepgaande gesprekken heb ik erg gewaardeerd. Het is moeilijk om over mijn verlies in gesprek te komen met anderen. Vaak blijft het toch oppervlakkig, de meesten gaan ervan uit dat het wel weer goed met me gaat.

Het is de échte aandacht voor wat er werkelijk in je omgaat die ik mis en van mijn omgeving nog te weinig ontvang. Bij Marjolijn kreeg ik die aandacht wel en dat deed me goed. Ook al is het nu bijna twee jaar geleden, ik merk dat ik nog steeds die behoefte heb om erover te praten.

Ik heb nieuwe impulsen meegekregen en veel bevestiging dat de stappen die ik nam, op dat moment voor mij de juiste waren en zijn. De feedback die ik kreeg heb ik goed opgeslagen en die pas ik toe, door bijvoorbeeld de oefening te doen, die ik kreeg, om mijn lijf tot rust te laten komen als ik erg onrustig en gespannen ben.

Ik val nu niet meer om bij nieuwe tegenslagen. Ik zit hier -NU-. Dat is echt anders geweest. Ik weet nu beter overeind te blijven zonder weer in dat diepe dal weg te glijden. Ik voel wat ik voel en laat het komen, wetend dat het ook weer weg zal gaan. 

Aan de inzichten en oefeningen, daar blijf ik iets aan houden. Ik houd mijn zelfvertrouwen nu beter vast en ik heb meer balans. Bij mezelf blijven, dat is altijd mijn leidraad, ook al zijn de consequenties niet leuk, ik luister naar mezelf, naar mijn eigen gevoel en handel ernaar.

Willem v. E (52)
ICT manager 'Mijn wens was om het leven zo snel mogelijk weer op te pakken?'

‘Ik ben een typische doener en daarbij ook rationeel en pragmatisch. Ik was volledig vastgelopen en wilde het liefst toch doorgaan. Mijn vertrouwde weekritme wilde ik vasthouden. Na drie weken was ik weer aan het werk. Loslaten zou voor mij betekenen dat ik op zou geven.

Ik begreep het allemaal niet wat mij overkomen was. Regelmatig bekroop mij het gevoel dat ik niet verder wilde. Ik was van de ene op de andere dag mijn partner kwijt. Dat kwam als een schok. Op een botte manier hoorde ik dat mijn vrouw een relatie had met haar collega en met hem verder wilde.

Het was voor mij allemaal onwerkelijk. Ik voelde me wanhopig. De boosheid die ik ervoer moest eruit. Maar ‘hoe doe ik dat?’, vroeg ik mezelf af. Het hielp mij om te praten en om mijn emoties woorden te geven. Ik liep iedere morgen hard en deed daarin mijn vaste rondje. 

Regelmatig werd ik overvallen door paniekaanvallen. Ik wist niet wat me te wachten stond en ik had behoefte aan een overzicht, waar ik mijzelf op kon voorbereiden. In die tijd kreeg ik hulp. Mijn bedrijfsarts raadde mij Licht op Verlies aan. 

Ik was eerst begonnen met het Licht op Verlies-programma en dat deed me goed. De orde die ik weer langzamerhand in mijn huis terug kreeg, zorgde voor structuur. Het ordenen zelf gaf mij de mogelijkheid om iets concreets te doen. Ook mijn opgeruimde huis gaf weer het gevoel van ruimte. 

Mijn wens was om het leven zo snel mogelijk weer op te pakken. Aanvankelijk was het op mijn werk, in de projecten die ik leidde, moeilijk te regelen dat er waarneming was op de twee dagen dat ik er niet was. Er kwam juist een overload aan werk op de andere dagen, waardoor ik het overzicht kwijtraakte.

Na de eerste drie maanden werd het Licht op Verlies-programma aangevuld met persoonlijke coaching. Ik zag in dat het belangrijk voor mij was om te leren trouw te zijn aan mezelf. Juist in deze periode van rouw. Het één kan niet zonder het ander. Ik ontdekte dat rouwen een onderdeel is van opnieuw leren vertrouwen. Ook kreeg ik mijn zelfvertrouwen weer terug.

Naarmate de tijd verder ging, ontdekte ik dat sommige contacten met collega’s bijzondere ontmoetingsmomenten waren. Sommige collega’s die niet echt meenden wat ze vroegen, ging ik uit de weg. Mijn gevoel voor wat echt was en onecht scherpte zich aan. Mijn collega’s leerde ik op een nieuwe manier te waarderen. Zeker diegenen die mij hun eigen verhalen over hun scheiding toevertrouwden.

‘Hoe lang gaat dit nog duren?’ vroeg ik mij regelmatig af. Daar was geen antwoord op te geven. Ik had veel aan de adviezen die ik kreeg. Het deed me goed om elke keer mijn verhaal te doen, waar ik op dat moment tegenaan liep, of wat mij beter afging.

Ik kreeg ook duidelijkheid over welke volgende stap ik zou willen zetten in mijn carrière. Nu ik alle ruimte had om nieuwe keuzes te maken, zelfs om voor mijn werk veel naar het buitenland te gaan, leek mij daarin niets in de weg te staan. Ik onderzocht de mogelijkheden en in de loop van de maanden nam mijn energie toe.

Het is nu tien maanden verder en inmiddels heb ik de nieuwe baan gekregen, met veel perspectief. Een nieuw doel in mijn leven dat, door de uitdaging in deze nieuwe functie, weer uitzicht geeft. 

Alex (38)
belastingadviseur

'Eindelijk stond ik stil, dat was echt een verademing.'

Ik weet het nog goed, het eerste gesprek bij Marjolijn, mijn hoofd draaide in die tijd helemaal door. Ik had zoveel vragen ... Hoe moet dit? Lukt het me? Wat wil ik eigenlijk? Mijn hoofd stond stil na dit eerste gesprek. Het was een verademing. ‘Sommige dingen mag je als vraag gewoon parkeren, zet het maar in je agenda, daar gaan we in april weer mee aan de slag ...’  Ik kon het toen loslaten ..., en toen zij daarna ook nog zei, ‘...en heb je er geen ruimte voor in april, dan verzet je het weer naar later ...’ Het was zo eenvoudig en het hielp me.

Met het Licht op Verlies-programma ben ik rondom de Kerst gestart, iedere dag was het een stukje voor mij. Het was een half jaar nadat mijn partner was overleden. Ik had weer aandacht voor mijzelf, alles draaide in het laatste jaar om hem en zijn gezondheid, nu nam ik tijd voor mezelf.

De online oefeningen en adviezen hebben mij daar erg goed bij geholpen. De structuur, de heerlijke tips, het hielp me enorm. Bijvoorbeeld iedere dag een kwartier opruimen, gewoon de eierwekker zetten, ik doe het iedere dag zowel thuis als op kantoor. Ik hoef dan niet nog meer te doen en kan tevreden na een kwartier stoppen.

Het uur lezen op zondagochtend, dat is echte tijd voor mezelf. Het is zo’n gewoonte geworden waar ik naar verlang. Ik rende de hele week maar door, nu heb ik beslissingen genomen wanneer ik wel en niet werk. Ik werk minder en doe veel meer, omdat er structuur is, geen stress en als die er is, dan weet ik er mee om te gaan.

Ik lees regelmatig terug wat we in de persoonlijke coachingssessies hebben gedaan. Ik denk er weer over na, kijk hoe het gegaan is en doe ‘t. Ik wandel bijvoorbeeld iedere avond- dat is een moment van ontspanning voor mezelf. Ik laat de dag los. De kinderen vragen al aan me: ‘Mam, ga je nog even wandelen?’ Het hoort er voor hen ook bij.

Ik realiseer me dat onze twee kinderen van mij afhankelijk zijn. Ik kan me soms schuldig voelen als ik toch ‘s avonds weg ben voor mijn werk. Ik maak steeds vaker andere keuzes, waar ik vroeger aan mijn werk voorrang gaf, geef ik dat nu aan de kinderen.

Door het verlies van mijn partner kijk en ervaar ik het leven anders. Ik weet nu wat voor mij belangrijk is en wat minder of niet. Ik kan me niet meer druk maken om iets, waar een ander totaal door gestrest raakt.

Wat ik erg prettig vond, is dat alles wat er op mijn werk gebeurde ook een plek had in de sessies. Ik heb er voor gekozen om anders te gaan werken en wonderlijk genoeg doe ik nu hetzelfde werk in minder tijd. Bovendien heb ik een beter resultaat en minder stress.

Mijn werk is inderdaad niet meer allesoverheersend. Ik laat trouwens veel meer aan anderen over in mijn team. Ze krijgen de verantwoordelijkheid en werken daardoor met meer enthousiasme. 

Het boek ‘Licht op Verlies’ raakte me en heeft me nog meer inzicht gegeven in de manieren waarop je kunt overleven. De verhalen vond ik zo herkenbaar. Daar heb ik veel aan gehad.

Ook de Licht op verlies-check heb ik tussen de modules door steeds herhaald. Het gaf me inzicht in hoe het met me ging op dat moment. Ik weet nog dat ik zo laag scoorde en het ook echt herkende dat ik aan het ‘overleven’ was. De tweede manier van overleven, ik herkende het. Ik kon soms zo boos uitvallen, terwijl dat helemaal niet bij mij past. Dat heb ik nu niet meer, dat overleefgevoel. 

Laat ik het in één zin samenvatten: Ik heb geleerd om tijd te nemen en te aanvaarden wat er is. Dat geeft me veel energie en deze  zet ik in voor wat ik belangrijk vind.

Hetty (48) 

afdelingshoofd op een ministerie.


'Op zich gaat het al beter dan ik ooit gehoopt had.'

Ik heb vorig jaar mijn schouder verbrijzeld door een hele onnozele val. Hier ben ik aan geopereerd maar daarna bleken alle drie mijn zenuwbanen van de schouder naar de vingertoppen uitgeschakeld te zijn. Dit komt steeds meer terug en op zich gaat het ook al beter dan dat we ooit gehoopt hadden. 

Het enige waar ik mee tob is de acceptatie. Het zal nooit meer zo worden als voor de val. Ik herken heel veel punten uit het Licht op Verlies-programma bij mij zelf, zoals wantrouwen, afwijzing, boos, nutteloos, doelloos, zinloos, onrust, verdrietig. Ik loop nu bij de verpleegkundige van de GGZ en zij zegt ook, dit is een verliesverwerking. 

Zij geeft me wel goede adviezen, maar zodra er weer iets gebeurd ben ik weer terug bij af. Ik sluit mij dan het liefst af van de buitenwereld. Zo heb ik afgelopen dinsdag weer een afwijzing gehad op een sollicitatie. (bij de werkgever waar ik een 0-uren contract had ten tijde van de val) Dit onder het mom van dat anderen meer ervaring hebben. Dit komt bij mij over als we hoeven niet iemand met een lichte beperking. Het is voor mij moeilijk om alles weer goed op een rijtje te krijgen.

Ik vind de opzet van de modules van het Licht op Verlies-programma heel goed. Ik heb er iets aan gehad.

Sietske
secretaresse (54)'Ik heb de draad van mijn leven weer opgepakt.'

Cor werd in maart plotseling ernstig ziek, in november overleed hij. Vanaf het moment dat wij het hoorden hebben we er samen alles aan gedaan om het tij te keren. De wonderen waren tenslotte de wereld nog niet uit, helaas was de ziekte sterker. We hielden zo ongelooflijk veel van elkaar en ik hou nog zoveel van hem.

De periode na zijn overlijden probeerde ik zo snel mogelijk de dagelijkse dingen weer op te pakken, het verdriet niet toe te laten. Uiteindelijk kon ik dit niet volhouden en lag hele dagen lusteloos op de bank. Een vriendin van mij adviseerde om coaching te zoeken. Zij zag dat ik steeds dieper wegzakte.

Via internet kwam ik op de site van Licht op Verlies terecht. Na het maken van de test bleek dat ik aan het overleven was. er werd geadviseerd om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Er volgden 9 gesprekken. Tijdens de gesprekken met Marjolijn leerde zij mij open te staan voor mijn verdriet. Naast de sessies volgde ik het Licht op Verlies programma. Dit was een prachtige aanvulling van elkaar.

De adviezen in de online cursus, het lezen over ervaringen van anderen, de oefeningen en het iedere dag schrijven in mijn logboek gaven mij lucht, steun en structuur. Licht op Verlies kwam op het juiste moment in mijn leven. De online cursus en de gesprekken hebben er voor gezorgd dat ik de draad van mijn leven weer heb kunnen oppakken.

Hanna S. (56)  

docente


Ik zit weer lekker in mijn vel, ik heb de balans teruggevonden en ik kan leven in het nu!

In 2008 heb ik Marjolijn leren kennen. Onze eerste dochter is toen geboren en toen ik terug kwam van zwangerschapsverlof, stapte ik direct in een andere baan. Deze beide gebeurtenissen hadden veel impact op mij waardoor ik de balans kwijt was geraakt en mijn zelfvertrouwen zoek was. Marjolijn leerde mij o.a. aan de hand van oefeningen (zodat je ook echt daadwerkelijk de verandering voelt) trouw te zijn aan jezelf en gaf mij weer zelfvertrouwen. Na ieder gesprek ging ik weer een stukje zelfverzekerder naar huis en wist ik weer wat ik belangrijk vond in mijn leven.

Na de geboorte van onze tweede dochter in 2011 heb ik opnieuw contact gezocht met Marjolijn. Wederom was ik in die tijd in een nieuwe baan gestapt en had de geboorte van een tweede kind opnieuw best impact op mij. Weer opnieuw de balans vinden en alle nieuwe indrukken en prikkels in een nieuwe omgeving een plek geven. Daarnaast stelde ik mijzelf de vraag of ik nu nog echt wel gelukkig was in het werk wat ik deed. In negen sessies hebben we een traject doorlopen waar in elke sessie een thema centraal stond. Het was soms onverklaarbaar dat elke keer weer een thema bijzonder goed aansloot bij de praktijk! Door Marjolijn kan ik zijn wie ik ben, heb ik vertrouwen, ben ik trouw aan mezelf, kan ik weer ontspannen, durf ik te kiezen, kan ik focussen en ga ik bewegen! Ik zit weer lekker in mijn vel, ik heb de balans teruggevonden en ik kan leven in het nu! Er komen nieuwe dingen op mijn pad, ik durf uit mijn comfort-zone te stappen en ik zie weer kansen liggen in mijn loopbaan. Marjolijn, bedankt!

Rianne (32)
directiesecretaresse